KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR:

 

a)    Yaratıcı Teknolojiler Dış Tic Ltd Şti        

b)    Kullanıcı (Üye)  

 

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:

 

İşbu sözleşme metni içerisinde;  

 

a)     Servis Sağlayıcı, Yaratıcı Teknolojiler Dış Tic Ltd Şti’ye bağlı www.servisimo.com web sitesini

b)     Hizmet Sağlayıcısı (“ÜYE İŞYERİ”). Hizmet Talep Eden’e hizmet veren Hizmet Sağlayıcısı, servis sağlayıcısından bu şekilde tanımlanan ve/veya Hazır Hizmet sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet sağlayıcısı tüzel bir kişi ise, “Hizmet Sağlayıcısı” terimi söz konusu Hizmet Sağlayıcısı adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

c)     Meslek Profili.  Bir Hizmet Sağlayıcısı’nın Servisimo üzerinde Hizmet Talep Eden ’e sunabileceği Hazır Hizmetleri  belirtmek için oluşturacağı sanal profili

d)     Hazır Hizmet. Bir Hizmet Sağlayıcsı’nın Servisimo üzerinde Hizmet Talep Eden’e sunabileceği belli özellikler (konfigurasyon) ve fiyata sahip alışveriş veya hizmeti

e)     Sözleşme, SERVİSİMO KULLANICI SÖZLEŞMESİni

f)      Hizmet Talep Eden. Web Sitesi üzerinden Hizmet İsteği yapan servis sağlayıcısı kullanıcısını

g)     Hizmet İsteği (Talebi).   Hizmet Talep Eden tarafından, bir Hizmet Sağlayıcısı’ndan bu Hizmet Sağlayıcısı’nın Meslek Profili’ndeki irtibat bilgilerini kullanarak veya Hazır Hizmet için başvuru yaparak yapılan hizmet isteğini

h)     Hazır Hizmet Kredi. Servis Sağlayıcı’nın şu anda sunduğu veya gelecekte sunacağı bir takım özellikleri kullanmak için Hizmet Talep Eden veya Hizmet Sağlayıcı’nın satın alabileceği krediyi

i)     Web Sitesi www.servisimo.com internet sitesini ifade eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Anlaşma, herhangi bir Kullanıcının Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.  Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi yapmakla ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Anlaşma’nın koşullarına tabi olmayı kabul etmektedirler.

 

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

4.1 SERVİS SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICILARI VE HİZMET TALEP EDENLERE ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin,  kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, WEB SİTESİ’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

 

ÜYELİK ÜCRETSİZDİR.

 

Web sitesine üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur ancak servis sağlayıcısının hizmet sağlayıcısını web sitesinde tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile servis sağlayıcısı hizmet sağlayıcısını hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini kullanmaktan men edebilir. Bu konuda hizmet sağlayıcısının ve – veya Hizmet Talep Edenin tazminat talepleri olmadığı konusunda mutabakata varılmış kabul edilir.

 

HİZMET İSTEĞİ VE HİZMET SAĞLAYICISI TEKLİFİ

Hizmet Talep Edenler, geçerli bir Hizmet İsteği sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) vermelidirler.

SERVİS SAĞLAYICISI, Hizmet İsteği ve hizmet sağlayıcısı arasında uyum olacağını veya Hizmet Talep Eden’in alanında, Hizmet Talep Eden’in işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir hizmet sağlayıcıları bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez.

Bu sözleşme Servis sağlayıcısının hizmet sağlayıcı ile ortaklığını ifade etmez.

Hizmet sağlayıcıların sisteme girmesi sözleşmeyi onaylaması ile değil Servisimo’nun kabul etmesiyle gerçekleşmiş olacaktır.

HİZMET ALIMI

Hizmet sağlayıcıları Web Sitesi üzerinden Hazır Hizmet yaratarak, belirtilen konfigurasyondaki hizmeti belirtilen fiyat üzerinden yapmayı taahhüt edebileceklerdir.  Hazır Hizmet sunumu, belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Talep Eden ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

 

Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Hizmet Talep Eden ile birlikte sistem üzerinde görülecek şekilde kararlaştırılmalıdır.  Hizmet Sağlayıcısı tarafından Hizmet Talep Edene bildirilmeden tadilat yapıldığı servis sağlayıcısı tarafından tespit edilirse Servis sağlayıcısı tarafından sözleşmenin hâklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart servis sağlayıcısına hizmet sağlayıcı tarafından ödenir.

Hizmet sağlayıcıları sadece yetkin olduğu konularda Meslek Profili ve Hazır Hizmet oluşturmak zorundadırlar. Hizmet sağlayıcısı Hizmet Talep Edeni yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Hizmet Sağlayıcısı, Meslek Profili ve Hazır Hizmer oluşturabilmek için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir.

 

Hizmet Sağlayıcısı olarak kayıt olunduğunda, hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, referans diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır.

Hizmet Talep Eden tarafından Hizmet Talebi yapıldığı takdirde, isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerinizi, talep yapılan Hizmet Sağlayıcı’ya verme konusunda Hizmet Talep Eden servis sağlayıcısına yetki vermektedir. Bu durumda ve her durumda yukarıda listelenenlerle sınırlı olmayan bazı bilgiler Hizmet Sağlayıcı tarafından görülebilecektir ve bu sebeple Servis sağlayıcısının gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

HIZMET SAĞLAYICI hizmet bedellerini,  WEB SİTESİ inde yer alan fiyatlar üzerinden kendisi tahsil eder.

HAZIR HİZMET GEÇERLİLİK SÜRESİ

Hazır Hizmet, Hazır Hizmet yaratılırken Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği süre için geçerlidir. Hazır Hizmet yaratıldığı anda, Hazır Hizmet’i yaratan Hizmet Sağlayıcı’nın hesabından geçerlilik süresi ile doğru orantılı olarak ve Web Sitesi’nde belirtilen miktarda Hazır Hizmet Kredisi düşülecektir.Hizmet Sağlayıcı, belirlediği geçerlilik süresine yetecek kadar Hazır Hizmet Kredisine sahip olmalıdır. Aksi halde, Servis Sağlayıcı’dan Hazır Hizmet Kredisi talep edebilecektir.

Hizmet Sağlayıcılara verilecek Hazır Hizmet Kredisi miktarı ve zamanlaması Servis Sağlayıcı’nın insiyatifindedir.

Hazır Hizmet yayınlandıktan sonra bağlayıcı hale gelmiş kabul edilecektir.

HİZMETİN TÜM SORUMLULUĞU HİZMET SAĞLAYICISININ OLUP BU KONUDA SERVİS SAĞLAYICISININ HER HANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

 

Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Talep Edenler için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Talep Edenler’le olan randevuların programlanmasından ve yönetiminden, Hizmet Talep Eden sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

İşin iptali halinde, servis sağlayıcısı herhangi bir Hizmet Sağlayıcısı’na veya Hizmet Talep Eden’e tazminat yapmakla yükümlü değildir.

 

Hizmet Talep Edenler ile Web Sitesi dışında İşler programlayarak kasıtlı olarak, aracılık, komisyon ücreti almak için İş’in icrasını başka bir Hizmet Sağlayıcısı ya da üçüncü bir şahsa devretmek niyetiyle bir Meslek Profili veya Hazır Hizmet yaratmak bu Anlaşma’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde iş tutarının 3 katı kadar cezai şartı hizmet sağlayıcısı servis sağlayıcısına ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

   

Hizmet Sağlayıcıları Meslek Profilleri. Servis sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcıları’nın Web Sitesi üzerinde Meslek Profillerini kendi denetiminden gectikten sonra uygun görmesi halinde  yayınlamalarını sağlar.  Ancak, Hizmet Sağlayıcıları’nın kendileri tarafından belirtilenler gibi, söz konusu Meslek Profilleri’nde belirtilen bilgi veya beyanatları doğrulamaz.   HİZMET TALEP EDENLER, HİZMET SAĞLAYICILARININ UYGUN LİSANSLARA SAHİP OLUP OLMADIKLARI, ÖNEMLİ HUKUKİ HÜKÜMLERE KONU OLUP OLMADIKLARI, GENEL SORUMLULUK SİGORTASI VEYA GÜVENCESİNE SAHİP OLUP OLMADIKLARI GİBİ, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİZMET SAĞLAYICILARINA İLİŞKİN GEREKLİ ARAŞTIRMALARI KENDİLERİ YAPMALIDIRLAR.

 

SERVİS SAĞLAYICI HİZMET TALEP EDEN’E ULUSAL, YEREL VEYA DİĞER RESMİ DAİRELERDEN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN GELEN BİLGİNİN DOĞRU, HATASIZ VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU YA DA HİZMET TALEP EDEN’İN SÖZ KONUSU BİLGİYİ KONTROL ETTİĞİ TARİHTE GÜNCELLENMİŞ OLDUĞUNU BEYAN VEYA TAAHHÜT ETMEZ

 

Ancak yine de tüm yazılanlara rağmen, Web Sitesi’nde Yayınlayabileceğiniz İçerik başlıklı bölüm uyarınca, söz konusu Meslek profillerini inceleme ve Profiller’de yayınlanan her türlü İçeriği silme hakkını saklı tutar.

 

Hizmet Sağlayıcı Meslek Profili yaratarak isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini, Web Sitesi’nde yayınlama konusunda servis sağlayıcısına yetki vermektedir. Bu durumda ve her durumda isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı bilgiler Hizmet Talep Eden tarafından görülebilecektir ve bu sebeple Servis sağlayıcısının gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Hizmet Sağlayıcılarla İlişki. Servis Sağlayıcı Web Sitesi’ni sadece Hizmet Sağlayıcıları ve Hizmet Talep Edenleri bir araya getirmek amacıyla kurmuştur.  Hizmet Sağlayıcısı, Servisimo’nun bu bölüm uyarınca Hizmet Sağlayıcısı adına Meslek Profili veya Hazır Hizmet yaratması ile ilgili olarak sahip olabileceği Servis Sağlayıcısı  aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

SERVİS SAĞLAYICI ILE HİZMET SAĞLAYICILARI ARASINDA (A) İSTİHDAM, (B) YARI ZAMANLI İSTİHDAM, (C) DANIŞMANLIK, (D) YÜKLENİCİLİK, (E) ORTAK GİRİŞİM VEYA (F) ACENTELİK İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

HİZMET TALEP EDENLER

Hizmet İstekleri.

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Anlaşma koşulları uyarınca bir Hizmet İsteği yapabilir.  Kullanıcı eğer Hizmet Talep Eden olarak hareket ediyorsa, Kullanıcı olarak kayıt olmalıdır ve Turk  Kanunlari  uyarınca yasal olarak bağlayıcı ilişkiler kurma kabiliyetine sahip olmalıdır.  Hizmet Talep Eden, Hizmet İsteği sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır.  Web Sitesi vasıtasıyla gönderilen tüm Hizmet İstekleri kanuni olmalı, yasaları ihlal etmemelidir.  Sunulan Hizmet İsteği, Hizmet Sağlayıcısı’nın bilinçli bir Teklif sunabilmesi için gerekli detayları belirlemesine olanak verecek şekilde tanımlayıcı olmalıdır.

 

Hizmet Talep Eden’in Hazır Hizmet başvurusu yapması, Hizmet verildiğinde verilen hizmetler için Hazır Hizmet’te belirtilen tutarı Hizmet Talep Eden’in Hizmet Sağlayıcısı’na ödemesiı için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

Hizmet İsteği’nizin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır.  Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet İsteği (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

Garanti veya Onay Verilmemesi.

Servis Sağlayıcısı, herhangi bir hizmet sağlayıcısının hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez.   Bir Hizmet Sağlayıcısı ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Hizmet Talep Eden'in inisiyatifindedir ve servis sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı’nın çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.   .

Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

DİĞER KULLANICILARLA İLİŞKİLERDEN TAMAMEN TARAFLAR SORUMLUDUR.

Taahhüt Verilmemesi

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR UYARINCA YASAL OLARAK MÜSAADE EDİLDİĞİ ÖLÇÜDE,

(A) SERVİS SAĞLAYICI WEB SİTESİNİN HATASIZ, KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA WEB SİTESİNİN YA DA ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİK, ARAMA VEYA BAĞLANTININ KULLANIMININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT ETMEZ VE

 (B) WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ,”OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU SÜRECE” KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE VERİLMEKTEDİR.

SERVİS SAĞLAYICI, WEB SİTESİNDEN İNDİRILEN HERHANGİ BİR DOSYANIN VİRÜS YA DA DİĞER KİRLİ YA DA BOZUCU ÖZELLİKLER TAŞIMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEZ.  

Sorumluluk Sınırlamaları.

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR UYARINCA YASAL OLARAK MÜSAADE EDİLDİĞİ SÜRECE, SERVİS SAĞLAYICI, WEB SİTESİ YA DA WEB SİTESİNİN KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN, WEB SITESI KULLANICILARININ, REKLAM VERENLERİN VE/VEYA SPONSORLARIN FİİL, İHMAL VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER.

SERVİS SAĞLAYICI, WEB SİTESİ’NİN İŞLETİMİNDEN VEYA KOŞULLARININ UYGULANMASINDAN DOĞAN HİÇBİR VERİ KAYBINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

SERVİS SAĞLAYICISI BAŞKA BİRİNİN WEB SİTESİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ DAVRANIŞI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN, BEDENSEL ZARAR, DUYGUSAL RAHATSIZLIK GİBİ FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ, GENEL, ÖZEL, TAZMİN EDİCİ, SONUÇSAL VE/VEYA ARIZİ HER TÜRLÜ ZARARI VE/VEYA BİR HİZMET SAĞLAYICISININ VERDİĞİ HİZMETLERDEN VEYA BİR HİZMET TALEP EDENİN VERİLEN HİZMET KARŞILIĞINDA HİZMET SAĞLAYICISINA ÖDEME YAPMAMASINDAN DOĞAN DİĞER HER TÜRLÜ ZARARI REDDEDER.  

Web Sitesi Üzerindeki İçerik.

Mülkiyet Hakları. SERVİS SAĞLAYICISI, Web Sitesi’ndeki her türlü mülkiyet hakkının sahibidir.

 

Web Sitesi’nin hiçbir logo, grafik, ses veya görüntüsü SERVİS SAĞLAYICISI tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece kopyalanamaz veya yeniden aktarılamaz.

 

İçerik, Tavsiye, Vb.ne Güvenme. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan,  fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da İçerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi şart değildir. Bahsi geçen İçerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar.  SERVİS SAĞLAYICI

 (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.   .

Servis sağlayıcı, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.  Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden İçeriği kapsar:

·         Irkçılık, bağnazlık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden İçerik gibi, online topluluğa açıkça saldırıcı nitelikte olan;  

·         Başka bir kişiyi taciz eden veya tacizi savunan;

·         “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

·         Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden (Programlı İşi yapacak tarafın kimliğine ilişkin olanlar dâhil);

·         İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

·         Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

·         Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);  

·         18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

·         Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

·         Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;  

·         Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

·         Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Web Sitesi’nde Değişiklikler.

Servis Sağlayıcısı, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar

IP Adreslerinin Engellenmesi.

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Servis Sağlayıcı dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli IP adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

Telif Hakkı Politikası.

Herhangi bir telifli malzeme, ticari marka veya diğer mülkiyet bilgisini, söz konusu mülkiyet haklarının sahibinin önceden yazılı onayını almadan yayınlanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz.  Bu konuda Servis Sağlayıcısının sorumluluğu olmadığını taraflar beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 –  MALİ HÜKÜMLER:

 

A-SERVİS SAĞLAYICISINA ÖDENECEK ÜCRET    Servis Sağlayıcı, Hizmet Talep Eden ve Hizmet Sağlayıcılardan Hazır Hizmet Kredi’si karşılığında ücret talep etme hakkını saklı tutar. Hazır Hizmet Kredi bedeli Web Sitesi’nde güncel olarak belirtilmektedir.

 

Hazır Hizmet Kredi Yükleme Zamanı. Sipariş verilen kredi, varsa kredinin bedeli Hizmet Sağlayıcısından fatura karşılığı tahsil edildikten sonra krediyi satın alan Hizmet Sağlayıcı’nın hesabına yüklenecektir.

Aynı zamanda Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı’nın Web Sitesi’nde oluşturduğu mükerrer hesapların bakiyelerini birleştirme ve bunları Hizmet Sağlayıcısı’nın Kredi Kartı’na fatura etme yetkisini servis sağlayıcısına vermektedir.

 

Servis sağlayıcılarına yapılan ödemelerin iadesi yoktur, şu kadar ki, alınan kredilerin kullanılmaması halinde Servis sağlayıcı kendi inisiyatifiyle Hizmet Sağlayıcısı’nın Ücreti’ni iade edebilir. Bu konuda tüm inisiyatif Servis sağlayıcısının olup Hizmet Talep Eden ve-veya Hizmet sağlayıcısı iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

ÜCRET İADESİNDE USUL

Kural olarak kredi ücret iadesi yoktur. Ancak Servis sağlayıcısının inisiyatifi ile ücret iadesi yapılabilir. Bu durumda Yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura SERVİS SAĞLAYICI tarafından kesilecektir. Servis sağlayıcısının inisiyatifi ile ücret iadesi yapılacak olursa HİZMET SAĞLAYICI’nin tacir olması durumunda IADE FATURASI KESILMESINI takiben, tacir değil ise GİDER PUSULASI düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir, Ücretin iade zamanı ve şekli tamamen Servisimo’nun inisiyatifindedir.

HIZMET SAĞLAYICISININ ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde SERVİS Sağlayıcısı’nın SÖZLEŞME’yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

 

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

TARAFLAR bu SÖZLEŞME’den doğabilecek uyuşmazlıklarda SERVİS SAĞLAYICISI’NIN ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını,  her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 

MADDE 7– GİZLİLİK:

TARAFLAR, gerek SÖZLEŞME süresince ve gerekse SÖZLEŞME’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın SÖZLEŞME’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 8– İLETİŞİM:

Web sitesine üye dolduğunuzda Servis Sağlayıcı tarafından e-postalar almak üzere otomatik olarak e-posta listesine dâhil edilirsiniz. Genel hatırlatma ve bilgilendirme e-postalarını almamayı tercih edebilirsiniz, ama Web Sitesinden gönderilecek belirli idari ya da yasal bildirimleri almamayı seçemezsiniz. Hizmet sağlayıcılar veya hizmet talep edenler ile Servis Sağlayıcı aracılığıyla yaptığınız mesajlaşmaları onları işleme sokabilmek ya da teslim edebilmek üzere saklayabilir ve Hizmet faaliyetleri ile ilgili soruşturmalarla bağlantılı olarak inceleyebilir ve ifşa edebiliriz. Sakıncalı olduğuna inandığımız mesajları istenmeyen mesajlar ya da talepler gibi, teslim etmeme veya silme hakkı Servis Sağlayıcıdadır. Bizimle iletişiminiz sırasında telefon çağrıları, yazışmalar, e-postalar ve diğer elektronik mesajlaşmalar ya da yüz yüze iletişimler dahil olmak üzere bize sağlamış olduğunuz bilgileri saklayabiliriz. Hizmet Sağlayıcıysanız Web Sitesi kullanıcıları telefon ya da e-posta ile, bize sağladığınız, kamuya açık olan veya şirketiniz için kayıtlarımızda bulundurduğumuz iletişim bilgilerini kullanarak sizinle iletişime geçebilir. Hizmet talep eden veya genel kullanıcı iseniz, mesaj gönderme veya iletişim formlarına girdiğiniz bilgiler Servis sağlayıcı tarafından kayıt altına alınabilir ve mesajı gönderdiğiniz tarafla paylaşılabilir. Bunun sonucunda iletişime geçtiğiniz hizmet sağlayıcıların gönderimlerinden Servis Sağlayıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 9– SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Bu Anlaşma, Servisimo tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet sağlayıcısı tarafından www.servisimo.com’a bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere hizmet sağlayıcısının hesabi 14 gün içinde kapatılacaktır.

 Servis Sağlayıcısı, hesap kaydında belirtilen e-posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Anlaşma’yı dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

 

Bu halde HIZMET SAĞLAYICISI her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

MADDE 10 – TEBLİGAT ADRESİ:

TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’de yazılı adreslerinin ya da sistemdeki mail adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.

 

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu anlaşma Web sitesi kullanıldığı ve SERVİSİMO tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

TARAFLAR’dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.